Pärast kahe aasta pikkust ehitustööd ja ligi kolm aastat kestnud kolimisprotsessi avas Toyota lõpuks ametlikult uue Texasesse rajatud USA peakontori uksed. 

Toyota uus Põhja-Ameerika peakontor asub Dallasest paarkümmend kilomeetrit põhjapool Plano linnas. See meenutab mõneti ülikoolilinnakut, sest kompleks koosneb kokku kuuest erinevast hoonest, mis võtavad enda alla 18,6 hektarit. Seal hakkavad töötama 4000 inimest, kellest enamik kolib Dallasesse teistest USA piirkondadest, kuid Toyota plaanib palgata ka umbes 1000 kohalikku töötajat. Nendest kohtadest umbes 200 on hetkel veel vabad. 

Toyota loodab, et erinevate regioonide inimeste ühte kohta toomine suurendab nende vahelist koostööd loob parema keskkonna innovaatiliste otsuste tegemiseks. Toyota usub, et üks keskus peaks kiirendama ka otsustusprotsesse. 

Et tänapäeval on igasugune keskkonnasäästlik tehnoloogia hästi populaarne, saab ka Toyota uus Põhja-Ameerika peakontor osa energiast päikeselt. Kompleksi on paigaldatud päikesepaneele, mille koguvõimsus küündib 8,79 MW, lisaks plaanitakse kokku koguda vihmavesi ning haljastuse valikul püüti võimalikult palju arvestada Texase võrdlemisi kuiva kliimaga.