Tankides on kasulik autot õõtsutada: nii jaguneb kütus paagi peale ühtlasemalt ja saab seda rohkem kaasa võtta!