Avaldatud video puhul tekitavad kõva poleemikat lendavad sädemed. Mitmete vaatajate arvates võis veoauto sõita elektriliini.