Pärast kaht edukat aastat, mil Rootsis Göteborgis sõitsid liinil nr 55 elektribussid, otsustasid ElectriCity projektipartnerid elektribusside kasutuselevõttu laiendada. Järgmise aasta juunis alustab liinil nr 16 kaks täielikult elektritoitel bussi. Samal ajal on müra- ja saastevaba linnaliikluse nimel plaanis tegevust laiendada raskeveokite valdkonda.
„Göteborgis on tugev autotööstus ja ühtlasi Põhjamaade logistika sõlmpunkt. Üks plusse on asja juures see, et saame järgmise põlvkonna tehnoloogia katsetamisel väga varakult kaasa lüüa. See on põnev ja koos ElectriCity partneritega õpime veelgi rohkem, kui omapead suudaksime. Saadud kogemusi võtame Göteborgi kui suure ja atraktiivse linna planeerimisel arvesse. Vaiksed saastevabad tulevikusõidukid teevad linna veelgi meeldivamaks kohaks, kus elada, töötada ja end hästi tunda. Tunnen rahulolu ja uhkust, et meie ühine ettevõtmine on olnud nii edukas, et soovime nüüd jätkata teise etapiga," sõnab Göteborgi linnatranspordi planeerimise ameti direktor Stefan Eglinger.ElectriCity on alates 2013. aastast ühendanud ettevõtteid, teadlasi, asutusi, linna ja regiooni esindajaid eesmärgiga välja töötada ja katsetada uusi lahendusi säästva transpordi ja linna arengu jaoks. Üks tähelepanuväärsemaid saavutusi on bussiliin nr 55, millel 2015. aastast saadik sõidavad kümme osaliselt või täielikult elektritoitel bussi. Algse kava kohaselt pidid katsetused lõppema 2018. aastal, ent nüüd laiendatakse seda tegevust, kaasates ka teist tüüpi sõidukeid ning katseperiood jätkub aastani 2020.

Kui 2018. aasta juunis jõuab Göteborgi Volvo Ocean Race'i regatt, siis saavad kaks elektrilist liigendbussi demonstreerida uusimaid arenguid, sõites Nordstani kaubanduskeskuse ja Frihamneni sadama vahel. Need kaks prototüüp-bussi sõidavad siis liinil nr 16, mis on varustatud kõrgvõimsusega elektribussidele tarviliku laadimistaristu ja bussipeatustega. Peale paljude teiste uuenduste ehitatakse Eriksbergstorgetile ja Sahlgrenska haigla juurde uued laadimisjaamad.

„Teame, et Västra Götalandi elanikud soovivad rohkem elektribusse ja liini nr 55 reisijad on äärmiselt rahul," lausub Västra Götalandi ühistranspordi arengu eest vastutav sealse ühistranspordi ameti juht Ulrika Frick. 
„Soovime, et rohkem inimesi loobuks autosõidust, vähendades seeläbi heitmeid ja muutes linna vaiksemaks. Elektribusside abil saame need eesmärgid saavutada ning meie missioon on tuleviku ühistranspordi loomine. Seepärast ootamegi järgmist suurt sammu, suuremate elektribusside katsetamist suurema koormusega ja suurema sõitjate arvuga liinidel." 
Varem keskendusime eeskätt elektri toitel liikuvatele ühissõidukitele, kuid nüüd kaasame ka teisi raskesõidukeid, mis tegutsevad linnaruumis müravabalt ja heitmeid tekitamata.

„Üleilmne transpordisektori suundumus on elektrifitseeritud sõidukid ja järgmine suur väljakutse ongi nende kaasamine investeeringutesse, et luua nutikad ja säästvad tulevikulinnad. Seepärast peamegi näitama liigend-elektribusse ja muid elektri jõul liikuvaid raskeveokeid linnakeskkonnas. Kõnealuse projektiga saab Rootsi olla teenäitaja ja ühtlasi astuda suure sammu edasi fossiilkütustest vaba transpordi poole Rootsimaal," sõnab Rootsi Energiaagentuuri peadirektor Erik Brandsma.

ElectriCity raames jätkatakse ka automatiseerimise katsetamist, nt uudsed peatuselahendused (dokkimine) ja olukord, kus sama liini bussid satuvad oma graafikus hilinemise või ettepoole nihkumisega sõitma üksteise järel. 
„Transpordisektoris on muudatused hädavajalikud, kui soovime luua jätkusuutliku ühiskonna ja viia linnad uuele tasemele. Peame linnades rakendama säästvat transporti nii reisijate kui kaupade veoks. Just selle pärast pakubki suurt rahuldust, et laiendame ElectriCity katsetusi ja asume uurima automatiseerimist, mis aitaks elektrisõidukite kasutamist veelgi tõhusamaks muuta," sõnab Volvo Groupi säästva arengu juht Niklas Gustafsson.
Rohkem infot ElectriCity projekti kohta leiate lehelt goteborgelectricity.se

Fakte ElectriCity kohta
ElectriCity on partnerlus, mis ühendab endas teadust, tööstust ja ühiskonda ning mille raames töötatakse välja, proovitakse järele ja hinnatakse uusi lahendusi tuleviku säästvaks linnatranspordiks. Partnerite hulgas on Volvo Group, Västra Götalandi piirkond, Västtrafik, Göteborgi linn, Chalmersi Tehnikaülikool, Rootsi Energiaagentuur, Johannebergi teaduspark, Lindholmeni teaduspark, Göteborgi Energia, Älvstranden Utveckling AB, Ericsson, Keolis, Akademiska Hus ja Chalmersfastigheter.