Euroopa Liidus käib hetkel arutelu teemal, kas peaks ka suvise minimaalse rehvimustri sügavuse tõstma 3 mm peale. Hetkel peab suverehvi mustri sügavus olema teatavasti vähemalt 1,6 mm, talverehvil 3 mm. Samas soovitatakse ka suverehvide vahetust kaaluda juba siis, kui mustrist on alles jäänud 3-4 mm. 

Michelin selliste seisukohtadega ei nõustu. Michelin väidab, et praeguse miinimumi juures ei ole täheldatud suuremat autoõnnetuste arvu, mistõttu pole olemas ka reaalset põhjust rehve enne seda välja vahetama hakata. 

Michelin tellis ka Ernst & Youngilt analüüsi, mille tulemusel selgus, et suverehvi mustri miinimumi tõstmine 1,6 mm 3 mm peale läheks Euroopa autojuhtidele maksma iga aasta 6,9 miljardit eurot. Ja seda ilma igasuguse reaalse põhjuseta, kuna nende andmetel õnnetuste arv ei suurene.

Michelin tõi probleemse kohana esile ka rehvide testimise. Nimelt testitakse praegu uusi rehve ja uute rehvide omadusi, pidurdusmaa pikkust. Samas peaks Michelini hinnangul lisaks testima ka kulunud, 1,6 mm rehvimustriga rehvide pidurdusmaad märjal asfaldil. Rehvi omadused muutuvad seda kasutades ning praegune testimine ei pruugi kogu rehvi eluea kohta kõige adekvaatsemat infot anda.

Michelin on sisemistes testidega välja selgitanud, et ka kulunud rehvid võivad märjal rajal töötada sama hästi kui uued rehvid. Nad küll tunnistavad, et mustri sügavus on eriti just märja ilma korral pidurdusmaa määramisel faktor, kuid järelikult piisab ohutuks sõiduks ka 1,6 mm sügavusest mustrist. Tõeliselt usaldusväärse info jaoks peaks neid teste läbi viima mõni erapooletu asutus, kes teeb seda kindlate standardite järgi ja seda Michelin ka propageerib.

Kuigi rehvimustri miinimumsügavuse tõstmine võib rehvitootja seisukohast küll hästi kõlada, on Michelinil õigus selles, et töökorras rehvide meelevaldne äraviskamine oleks lihtsalt ressursi raiskamine ning 6,9 miljardit on piisavalt suur summa, et seda mitte kergekäeliselt kulutama hakata. 

Samas peab mainima, et Michelin ei sea kuidagi kahtluse alla praegust kehtivat korda, et suverehvi mustri sügavus peab minimaalselt 1,6 mm olema. Seega, kes seda veel teinud ei ole, võiks kindlasti oma auto rehvid üle vaadata.